Broker Finance, a.s.: profesionální pojišťovací makléř

Broker Finance, a.s. je pojišťovací makléř poskytující produkty všech významných pojišťoven, investičních společností a dalších finančních institucí. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Hypomakléři.cz s.r.o.  nabízíme i nezávislé zprostředkování hypotečních úvěrů od všech bank.

Broker Finance, a.s.
je zapsána jako pojišťovací zprostředkovatel a makléř do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedené ČNB pod registračními čísly: 075427PA a 075428PM.

 

Některé pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA. Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty

 

Pojišťovací makléř vám pomůže s výběrem

Již od roku 2007 je naším cílem nabídnout kvalitní sortiment finančních produktů, abychom maximálně vyhověli požadavkům klienta, kterého zastupujeme ve všech oblastech finančního trhu (pojišťovnictví, bankovnictví, investice, atd.). Ve spolupráci s významnými obchodními partnery budujeme vlastní obchodní a servisní sít obchodních míst a kanceláří tak, aby pokryla celé území ČR.

Jako pojišťovací poradce se specializujeme především na životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění domácnosti, odpovědnosti a vozidel. Pomůžeme vám zabezpečit sebe, své blízké i svůj majetek. Najdeme pro vás takový produkt, který na 100 % splní vaše očekávání. Naši pojišťovací makléři vše zařídí za vás.

 

Pojišťovací poradce a zprostředkovatel

Jsme pojišťovací zprostředkovatel. Nenabízíme tedy jen produkty jedné konkrétní pojišťovny, ale vybíráme je pro vás napříč celým finančním trhem. Hledáme pojištění, které je nejvýhodnější pro vás, nikoliv pro jeho poskytovatele, a při jeho výběru hodnotíme celou řadu aspektů. Využijte našich profesionálních služeb, ať už si chcete sjednat nové pojištění nebo jen plánujete revizi již uzavřené pojistné smlouvy. Naši pojišťovací poradci se postarají o všechny vaše záležitosti.

 

Naši pojišťovací poradci zajistí výhodné podmínky

Pojišťovací makléři z Broker Finance, a.s. mají bohaté zkušenosti a jsou tak schopni pro vás vyjednat výhodné podmínky u jakéhokoliv typu pojištění. Jako pojišťovací poradce působíme po celé ČR a spolupracujeme s mnoha významnými partnery v oblastech pojišťovnictví, bankovnictví a investic.

Společnost Broker Finance, a.s. nabízí nejen kvalitní produkty a služby pro své klienty, ale zároveň vytváří nadstandardní programy pro své spolupracovníky.

Investiční poradenství a zprostředkování investičních produktů 

Broker Finance poskytují také poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti investic a investičních nástrojů. Spolupracujeme s vybranými investičními institucemi a poskytujeme tak široké portfolio investičních produktů.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem PERNAMENTA, a.s., IC: 29289327. Bližší informace získáte https://pernamenta.cz/


Cílem společnosti je poskytovat klientům privátní investiční poradenství založené na vhodném mixu kvalitních investičních produktů od renomovaných finančních institucí napříč celým trhem investičních nástrojů. Naše služby nejsou omezeny jen na úzkou skupinu investičních produktů, které standardně nabízejí banky a většina investičních institucí. Při poskytování našich služeb také dbáme na optimální regionální, měnovou a sektorovou diverzifikaci. Proto můžeme zpravidla pro klienta dosáhnout dlouhodobého, stabilního a bezpečného zhodnocení finančních prostředků ve větší míře, než může získat u bank a dalších investičních institucí.

Poskytujeme služby všem klientským segmentům na trhu investic. Pro aktivní zkušené investory s větším objemem kapitálu poskytujeme aktivní formu poradenství spočívající v individuálních pravidelných investičních doporučení, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, monitoringu vývoje klientského portfolia, odborné individuální konzultace, tipech na zajímavé investiční příležitosti a pravidelného reportingu. Stejně tak pro pasivní drobnější a méně zkušené investory s menším objemem kapitálu či pro spořící klienty poskytujeme pasivní formu poradenství spočívající v jednorázovém sestavení investičního portfolia pro pasivní držení či ve výběru vhodných dlouhodobých produktů pro pravidelné investice.

Prioritou společnosti je vždy minimalizace investičního rizika pro klienta. Vždy doporučujeme takovou investiční strategii, která zaručuje nejnižší míru rizika pro daný investiční cíl. Poskytujeme pouze kvalifikované a odborné investiční poradenství založené na kvantitativní a kvalitativní analýze investice a jejích rizik. Zásadně neposkytujeme investiční služby spekulativního charakteru.  

Co je naším cílem?

Naším cílem je nabídnout kvalitní sortiment finančních produktů, abychom maximálně vyhověli požadavkům klienta, kterého zastupujeme ve všech oblastech finančního trhu (pojišťovnictví, bankovnictví, investice, atd.). Ve spolupráci s významnými obchodními partnery budujeme jako pojišťovací makléř vlastní obchodní a servisní síť tak, aby pokryla celé území ČR.