Hypoteční úvěry

Nejsme pouze pojišťovací zprostředkovatel, ale specializujeme se i na zajišťování úvěrů. Hypotéční úvěr (nebo-li hypotéka) je úvěr určený fyzickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: 1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti 2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka - úvěr lze použít na cokoli.

Účel úvěru:

 • koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku)
 • financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby
 • financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti
 • koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů
 • koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu
 • zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
 • refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti
 • konsolidace účelových a neúčelových půjček (používá se Americká hypotéka)


Doba splatnosti

Splatnost hypotečního úvěru je doba, po kterou je klient povinen hradit bance úvěr. Obecně se pohybuje od 5 do 30 let (dnes i od 1 - 40 let). Žadatel musí splňovat podmínku, kdy délka splatnosti úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 - 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr.

Splácení

Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet měsíčními splátkami, které již obsahují jistinu a úrok.

Způsoby splácení:

 • Anuitní - klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny.
 • Progresivní - klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují.
 • Degresivní - klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje.


Úroková sazba

Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na libovolnou dobu zafixovat.

Typy hypotečních úvěrů

 • Účelové hypotéky – je zřejmý účel úvěru – bydlení, rekonstrukce atd.
 • Neúčelové hypotéky – tzv. „americké hypotéky“ – klient nemusí bance říkat, na co peníze využije. Zastaví nemovitost a za získané prostředky může koupit například auto. Tyto úvěry jsou dražší než klasické hypotéky.
 • Hypotéka bez dokládání příjmů – tyto hypotéky jsou v praxi dražší než ostatní a banka je zpravidla ochotna klientovi půjčit maximálně 50% až 60% ceny nemovitosti.
 • Kombinovaná hypotéka – hypotéka kombinovaná s investičním životním pojištěním– jde o takový typ hypotéky, kdy klient hypoteční bance splácí jen úroky a zbytek „splácí“ (investuje) do produktu IŽP.

 
Mám zájem o hypotéku