Pojištění automobilu

Povinné ručení

Každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných tuzemských komunikacích, musí být ze zákona pojištěn, tj. musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spíše známé pod pojmem povinné ručení. Z něj jsou potom hrazeny případné škody na majetku a zdraví.

Havarijní pojištění

Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika. Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících.

Nejen nehoda však může postihnout váš vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika můžeme zařadit riziko zničení či poškození živelní událostí.  A právě na krytí zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění, které ochrání vaše vozidlo před rizikem škod vzniklých při havárii, krádeži, živelní události či vandalismu.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na vůli majitele vozidla.

Pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují.

Pojistná událost

Pojištění

Škody, které způsobíte vy někomu jinému při užívání vozidla

Povinné ručení

Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu

Havarijní pojištění

Krádež vašeho automobilu

Havarijní pojištění

Živelní poškození nebo zničení

Havarijní pojištění


Pojištění se liší cenou. Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu než povinné ručení. Z hlediska uzavírání smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na zabezpečení vozidla. Výši pojistného naopak snižuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy.

Jak již bylo zmíněno, havarijní pojištění není ze zákona povinné, zatímco pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení ano.

V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu:

  • kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí - v případě havarijního pojištění,
  • komu byla škoda způsobena - u povinného ručení

 

Mám zájem o pojištění automobilu