Pojištění odpovědnosti

Není vyloučeno, že svou nepozorností způsobíme někomu jinému škodu. Tato škoda je nám poté dána k úhradě. Abychom nebyli touto skutečností zaskočeni, je vhodné si uzavřít pojištění odpovědnosti, jelikož právě ze sjednaného pojištění tyto škody můžeme hradit. Pro ty, kteří užívají k výkonu své práce služební vozidlo nebo pokud mají v zaměstnání za něco hmotnou odpovědnost, by mělo být uzavření tohoto pojištění samozřejmostí.

Jaké jsou typy pojištění odpovědnosti:

  • za škodu občana z činnosti v běžném životě,
  • vlastníka nebo opatrovatele zvířete,
  • za škodu z výkonu práva myslivosti,
  • vlastníka nebo provozovatele plavidla,
  • za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání,
  • za škodu vlastníka, držitele nebo správce nemovitostí.

 

Mám zájem o pojištění odpovědnosti