Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění se uzavírá pouze pro případ úmrtí. Nezbytně se nemusí jednat o smrt způsobenou úrazem, ale pojistka se běžně vztahuje na úmrtí z jakékoliv příčiny. Smlouva se často uzavírá jen na určitou dobu. Po jejím uplynutí rizikové životní pojištění zaniká. 

 

Sjednejte si rizikové pojištění u Broker Finance

Nabízíme Vám možnost sjednání výhodného rizikového pojištění, které se na míru přizpůsobí Vašim potřebám. Pomůžeme Vám vybrat takové pojištění, co zajistí Vaše blízké v případě Vašeho nečekaného úmrtí. Pomůže jim z náročné finanční situace, ve které se mohou po Vaší smrti ocitnout. Zabezpečte tak své děti, manžela či manželku, rodiče nebo sourozence.

 

Jak funguje rizikové životní připojištění?

V porovnání s dalšími typy životního pojištění postrádá spořící složku. Pokud tedy doba pojištění uplyne před Vaší smrtí, nebude z pojištění nic vyplaceno. Stejně tak není možné si výši zaplaceného pojistného odečíst od daňového základu a získat tak daňové zvýhodnění.

 

Rozlišujeme dva typy rizikového pojištění. Jedná se o pojištění s pevnou pojistnou částkou, u kterého se poskytuje stále stejná pojistná ochrana. Mimo něj se běžně uzavírá také pojištění s klesající pojistnou částkou, které se kombinuje například s čerpáním půjčky či úvěru, kdy pojištěné osobě postupně klesá dluh a je tedy pojištěna na nižší částku.

 

Rizikové životní připojištění Vám doporučujeme uzavřít na minimální pojistnou částku v desítkách tisíc korun. Jaká bude cena? Nabízíme možnost sjednání individuální pojistky, která se Vám přizpůsobí. Finální cenu ovlivní Váš věk, délka trvání pojištění, pojistná částka a na další aspekty. V porovnání s kapitálovým životním pojištěním a s investičním životním pojištěním se jedná o nejlevnější pojištění osob na našem trhu.

 

Existují výjimky z rizikového pojištění?

Výjimek u rizikového životního pojištění není mnoho. Přesto se zde nějaké vyskytují. Například pokud pojištěný spáchá sebevraždu, nemusí být ve všech případech a u všech pojišťoven peníze vyplaceny. Dále délka pojistky často musí činit alespoň 2 roky, jinak nevznikne nárok na pojistnou částku. Rizikové pojištění se také běžně nevztahuje na válečné události nebo na smrt nukleární katastrofou.


Nevíte, za jakých podmínek můžete rizikové pojištění uzavřít? Máte obavy, abyste si vybrali výhodný a transparentní produkt, který pro Vás bude ten ideální? Obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme se sjednáním Vaší životní pojistky.

 

Rizikové životní pojištění od nás se Vám vyplatí!

  • Vztahuje se na smrt pojištěného.
  • Není vázáno žádnou výpovědní lhůtou - dá se vypovědět kdykoliv.
  • Rozlišuje se na rizikové pojištění s pevnou a snižující se pojistnou částkou.
  • Bez spoření a bez možnosti odečtu zaplacené částky od daňového základu.


Máte zájem o více informací týkající se rizikového životního pojištění? Kontaktujte nás