Úrazové a nemocenské pojištění

Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. V úrazovém pojištění se sjednávají pojistné částky pro:

  • trvalé následky úrazu,
  • dobu nezbytného léčení (bývá shodná s dobou pracovní neschopnosti),
  • smrt následkem úrazu.

 

Mám zájem o úrazové pojištění 


Zdravotní a nemocenské pojištění

Zdravotní a nemocenské pojištění provozované komerčními pojišťovnami se uplatňuje jako doplněk všeobecného zdravotního pojištění povinného sociálního nemocenského pojištění a to pro ty případy, kdy nejsou dané potřeby povinným pojištěním kryty, pro případy, kdy jednotlivec má zájem vyššího rozsahu krytí potřeb než se uplatňuje v rámci povinného pojištění a pro osoby, které nejsou zahrnuty do povinného pojištění. Většinou vyžaduje i sjednání životního pojištění.

 

Mám zájem o zdravotní a nemocenské pojištění