Životní pojištění

Životní pojištění je žádaným finančním produktem. Jedná se o smlouvu mezi pojištěným a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného (pojištění pro případ smrti). Pojištěný platí životní pojištění v pravidelných dohodnutých intervalech, nejčastěji měsíčně.

Jsme pojišťovací makléř a nabízíme Vám možnost sjednání nejvýhodnějšího životního pojištění. Tato životní pojistka ochrání Vás i Vaši rodinu před nečekanými problémy, které by mohly mít negativní dopad na rodinný rozpočet. Nepodceňujte finanční plánování a zabezpečte sebe i své blízké do budoucna.

 

 • Vybereme pro Vás nejvhodnější typ pojištění.
 • Ušetříme Váš čas i peníze.
 • S námi dosáhnete na nejvýhodnější nabídky na trhu.

 

Životní pojistka pro každého

Poradíme Vám, jaké životní pojištění je výhodné si sjednat. Promyslete si, jaké měsíční pojistné chcete platit a jaká pojistná částka je pro vás optimální. Zamyslete se i nad druhy životního pojištění, ze kterých můžete aktuálně vybírat. Pojištění osob je vhodné pro každého a jeho sjednání se vyplatí lidem v mladém i pokročilém věku. Některé pojišťovny nabízejí speciální životní pojištění pro ženy nebo pro děti, které lépe vyhovuje jejich konkrétním potřebám.

 

Jak vybrat to nejvýhodnější životní pojištění

Výběr nejlepšího životního pojištění rozhodně není jednoduchý. Nevíte si s ním rady? Od toho tu jsme my! Dozvíte se u nás, na co byste se měli při výběru životní pojistky zaměřit. 

 

Jaké otázky si zájemci o životní pojištění nejčastěji kladou

 • Jaká je výše pojistné částky.
 • Na co vše se životní pojištění vztahuje - je to jen pojištění pro případ smrti nebo i na úraz a dožití.
 • Jaká je délka pojištění.
 • Je možné pojištění v průběhu vypovědět a za jakých podmínek.
 • Co se děje po uplynutí pojistné doby.
 • Je životní pojištění možné použít k daňovému odpočtu.

Přes nás si můžete sjednat to nejlepší životní pojištění, se kterým budete zaručeně spokojeni. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy k pojištění osob.

Kromě samotného sjednání produktu zajišťujeme také úpravy a změny ve smlouvách
. Životní pojištění je dlouhodobý produkt, který běžně uzavíráte na desítky let. Proto je dobré po čase provést revizi smluv a přesvědčit se, že stále plně odpovídají Vašim aktuálním potřebám.

 

Jaké životní pojištění osob si u nás můžete sjednat

Na trhu je velká nabídka životního pojištění. Jednotlivé produkty se od sebe liší pojistnou ochranou a mírou flexibility, tj. schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta. Při uzavírání životní pojistky si tedy určitě stanovte primární cíl pojištění. 

 

Druhy životního pojištění

 • rizikové životní pojištění - slouží primárně k zajištění blízkých osob, je bez spoření;
 • kapitálové životní pojištění - spojuje širokou ochranu zdraví a života s výhodným spořením, zákonem garantované zhodnocení prostředků 2,4 % + podíly na výnosech pojistitele;
 • investiční životní pojištění - vyšší zhodnocení vložených prostředků než u kapitálového životního pojištění díky investici do aktiv;
 • důchodové životní pojištění - základním cílem je zvýšení životního standardu v seniorském věku;
 • pojištění pracovní neschopnosti - využívá se ke krytí nákladů v případě nemoci a úrazu, kryje výpadek příjmu.


Máte zájem o více informací týkající se životního pojištění? Kontaktujte nás