Investiční poradenství

Broker Finance poskytují také poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti investic a investičních nástrojů. Spolupracujeme s vybranými investičními institucemi a poskytujeme tak široké portfolio investičních produktů.

Cílem naší společnosti je poskytovat klientům privátní investiční poradenství založené na vhodném mixu kvalitních investičních produktů od renomovaných finančních institucí napříč celým trhem investičních nástrojů. Naše služby nejsou omezeny jen na úzkou skupinu investičních produktů, které standardně nabízejí banky a většina investičních institucí. Při poskytování našich služeb také dbáme na optimální regionální, měnovou a sektorovou diverzifikaci. Proto můžeme zpravidla pro klienta dosáhnout dlouhodobého, stabilního a bezpečného zhodnocení finančních prostředků ve větší míře, než může získat u bank a dalších investičních institucí.

Prioritou společnosti je vždy minimalizace investičního rizika pro klienta. Vždy doporučujeme takovou investiční strategii, která zaručuje nejnižší míru rizika pro daný investiční cíl. Poskytujeme pouze kvalifikované a odborné investiční poradenství založené na kvantitativní a kvalitativní analýze investice a jejích rizik. Zásadně neposkytujeme investiční služby spekulativního charakteru.